XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN

Program naukowy

Program XXI Konferencji PTN w Lublinie dostępny jest w pliku .pdf

Pliki do pobrania

Lista prac dopuszczonych do prezentacji plakatowej na XXI  Konferencji PTN dostępna w pdf:

 

Program naukowy Konferencji PTN 2014 w Lublinie:

 

 

Czwartek, 12 czerwca 2014

 

18.30              Uroczyste otwarcie XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN

                       Duża Aula budynku Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego Lublin ul. Jaczewskiego 4

Wykład inauguracyjny:ERA-EDTA - liderem europejskiej nefrologii”  wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Więcek

 

 


 

Piątek, 13 czerwca 2014

 

 

9.00 – 11.00    SESJA I:

Prowadzący sesję:       Stanisław Czekalski, Andrzej Książek, Zofia Wańkowicz   

 

9.00 – 9.20      Johannes FE Mann (Niemcy)

            Treating hypertension in kidney disease: how and when.

9.20 – 9.40      Kai-Uwe Eckardt (Niemcy)

                        The role of hypoxia in the pathogenesis of kidney disease.
9.40 –10.00     Magdalena Durlik (Warszawa)

Model nadzorowania leczenia pacjentów po przeszczepieniu nerki w naszym kraju z udziałem nefrologów, chirurgów transplantacyjnych i przedstawicieli innych specjalizacji.

10.00 – 10.20  Marian Klinger (Wrocław)

Leczenie pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek. Czy doszło do przełomu w leczeniu farmakologicznym w ostatniej dekadzie?

10.20 – 10.40  Bolesław Rutkowski (Gdańsk)

Trendy w epidemiologii przewlekłej choroby nerek w Polsce i w Europie. Czy osiągamy pełną skuteczność w terapii nerkozastępczej?

 

10.40- 11.00    Dyskusja

11.00 - 11.30   Przerwa

 

11.30 – 13.30  SESJA II:

Prowadzący sesję:       Marcin Adamczak, Olgierd Smoleński, Ewa Żukowska-Szczechowska                                                                                         

 

11.30 – 11.50 Władysław Sułowicz (Kraków)

            Nowotwory u chorych leczonych nerkozastępczo.

11.50 – 12.10  Michał Myśliwiec (Białystok)

            Najczęstsze błędy w postępowaniu w zakażeniach układu moczowego.

12.10 – 12.30  Andrzej Oko (Poznań)

                        Molekularne uwarunkowania cukrzycowej choroby nerek

12.30 – 12.50  Jacek Manitius (Bydgoszcz)

            Rola nefrologa w leczeniu kamicy nerkowej.

12.50 – 13.10  Andrzej Książek (Lublin)

Nagła śmierć sercowa

13.10 – 13.30  Dyskusja

 

 

13.30 - 14.00   SESJA III:   

Prowadzący sesję:       Jerzy Chudek, Andrzej Jaroszyński

 

13.30 – 13.45  Sylwia Małgorzewicz (Gdańsk)

                        Zaburzenia gospodarki witaminowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

 

13.45 - 14.00   Dwie 7 minutowe prezentacje ustne wybrane w drodze konkursu spośród zgłoszonych prac

 

Anna Steć1, Jolanta Paluch-Oleś2, Maria Kozioł – Montewka2, Wojciech Załuska1, Agnieszka Magryś2, Andrzej Książek1

Częstość występowania oraz czynniki ryzyka latentnego zakażenia mycobacterium tuberculosis wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym i dializowanych w populacji o średniej zapadalności na gruźlicę.

1 Katedra i Klinika Nefrologii UM w Lublinie, 2 Katedra i Zakład Mikrobiologii UM w Lublinie

 

Marcin Krzanowski1, Katarzyna Janda1, Mariusz Gajda2, Paulina Dumnicka3, Danuta Fedak4, Grzegorz J. Lis2, Piotr Jaśkowski1,  Jan A. Litwin2, Władysław Sułowicz1

The relationship between common carotid artery intima-media thickness (cca-imt) and radial artery calcification assessed histologically in end stage renal disease patients.

1Chair and Department of Nephrology, Jagiellonian University, Medical College, Cracow, 2Chair and Department of Histology, Jagiellonian University, Medical College, Cracow, 3Department of Medical Diagnostics, Jagiellonian University, Medical College, Cracow, 4Chair of Clinical Biochemistry, Jagiellonian University, Medical College, Cracow, Poland

 

14.00 – 15.00 LUNCH

 

14.00 - 15.00   SESJA PLAKATOWA:

Prowadzący sesję:     Alicja Grzegorzewska, Monika Lichodziejewska-Niemierko,

            Teresa Nieszporek, Marek Muszytowski, Beata Sulikowska, Krzysztof Marczewski

                                               

 

15.00. – 17.00   SESJA IV:

Prowadzący sesję:       Ryszard Gellert, Ryszard Grenda, Małgorzata Zajączkowska                                 

 

15. 00 - 15.20  Michał Nowicki (Łódź)

Czy doszło do przełomu w leczeniu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej w ostatniej dekadzie?

15.20 – 15.40  Tomasz Stompór (Olsztyn)

Metody leczenia nerkozastępczego: czy czas na szeroki powrót do dializy otrzewnowej?

15.40 - 16.00   Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)

Oszacowana wielkość przesączania kłębuszkowego (eGFR) złotym standardem oceny funkcji nerek: problem interpretacyjny.

16.00 - 16.20   Jan Duława (Katowice)

             Nadciśnienie tętnicze „lekooporne” czy „przesolone?

16.20 - 16.40   Wojciech Załuska (Lublin)

 Monitorowanie stanu nawodnienia z pomocą bioimpedancji elektrycznej i ciśnienia wewnątrzbrzusznego u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek po urazach wielonarządowych?

16.40 - 17.00 - Dyskusja

 

 

17.00 - 17.45   SESJA V:  

Prowadzący sesję:       Anna Bednarek-Skublewska, Stanisław Niemczyk

 

17.00 -17.30   Trzy 7 minutowe prezentacje ustne wybrane w drodze konkursu spośród zgłoszonych prac.

 

Ilona Kurnatowska1, Piotr Grzelak2, Anna Masajtis-Zagajewska1, Magdalena Kaczmarska2, Ludomir Stefańczyk2, Cees Vermeer3Katarzyna Maresz4, Michał Nowicki1

Wpływ podawania witaminy K2 na stężenie nieaktywnej postaci białka Gla macierzy (dp-ucMGP) w surowicy niedializowanych chorych w 3.-5. okresie przewlekłej choroby nerek.

1Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, UM w Łodzi, 2Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej UM w Łodzi, 3VitaK, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands, 4International Science and Health Foundation, Cracow, Poland

 

Perkowska-Ptasińska Agnieszka1, Bartczak Artur2, Wągrowska-Danilewicz Małgorzata3, Danilewicz Marian3, Hałoń Agnieszka4,  Okoń Krzysztof5, Woźniak Aldona5 , Kowalewska Jolanta7,  Korolczuk Agnieszka8, Marszałek Andrzej9, Mróz Andrzej2, Klinger Marian10, Durlik Magdalena1

Epidemiologia chorób nerek w Polsce: przegląd danych polskiego rejestru nefropatii rozpoznawanych na podstawie biopsji nerek.

1 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 3Zakład Nefropatologii Katedry Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 4 Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 5 Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, 6 Katedra Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 7 Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 8 Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 9 Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 10Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Smykał-Jankowiak Katarzyna1, Niemir Zofia. I.1, Polcyn-Adamczak Magdalena1, Szramka-Pawlak Beata2, Żaba Ryszard2

Czy istnieje związek między transkrypcją c1q w leukocytach krwi oraz stężeniem c1q i wykrywaniem przeciwciał przeciw c1q w surowicy chorych na toczniowe zapalenie nerek?

1Pracownia Nefrologii Molekularnej, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, 2Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

17.30 - 17.45   Paweł Sztwiertnia: Kodeks Przejrzystości

 


 

Sobota, 14 czerwca 2014

 

 

9.00 – 11.00    SESJA VI:

Prowadzący sesję: Wojciech Załuska, Jacek Waniewski, Witold Chrzanowski

                                                                                                                       

9.00 – 9.20      Stanisław Niemczyk (Warszawa)

Zespół  płucno-nerkowy, postępowanie.

9.20 – 9.40      Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)

Dializy u chorych z podwyższonym ryzykiem krwawienia - nowe technologie i możliwości.

9.40 – 10.00    Jolanta Małyszko (Białystok)

 Zaburzenia krzepnięcia i związane z nim ryzyko u chorych ze schyłkową  niewydolnością nerek.

10.00 - 10.20   Joanna Matuszkiewicz – Rowińska (Warszawa)

Czy w ostatniej dekadzie doszło do przełomu w diagnostyce i leczeniu zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek?

10.20 – 10.40  Maria Majdan (Lublin

Miejsce rituksymabu w leczeniu układowych chorób tkanki łącznej.

10.40 – 11.00  Dyskusja

 

11.00 - 11.30   Przerwa

 

11.30 – 13.30   SESJA VII:

Prowadzący sesję:  Magdalena Krajewska, Beata Naumnik, Tomasz Zubilewicz

                                               

11.30 – 11.50  Radosław Pietura (Lublin)

    Rekanalizacja żył centralnych dokonana przez chirurga naczyniowego i radiologia zabiegowego.

                        Przekaz z sesji hybrydowej (2 x 10 minut)

11.50 – 12.10  Wacław Weyde (Wrocław)

    Naturalna przetoka tętniczo-żylna u pacjentów z problemami  naczyniowymi w przebiegu cukrzycy i chorób układowych.

12.10 - 12.30  Jacek Imiela (Warszawa)

    Przetoka tętniczo-żylna a niewydolność serca.

 

13.00 – 13.20   Dyskusja

 

13.20             Wręczenie nagród za najlepszą pracę oraz oficjalne zakończenie konferencji

 

13. 30. LUNCH


 

Komunikat II z Konferencji PTN 2014 w Lublinie dostępny w pdf:

Aktualności

15.05.2014

Ważne:


Informujemy, że wszystkie prace zgłoszone na XXI Konferencje PTN zostały zakwalifikowane do prezentacji.
więcej
15.05.2014

W ostatnim okresie doszło do pewnych zmian w programie naukowym konferencji.


Prosimy o zapoznanie się z aktualnym programem dostępnym na stronie.
więcej

Kontakt

SEKRETARIAT NAUKOWY KONFERENCJI:

  • Katedra i Klinika Nefrologii
    Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-954 Lublin, ul. K Jaczewskiego 8
e-mail: sekretariat.nefrologia@umlub.pl
Tel/ Fax: +48 81 7244537

 

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI:

  • Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Etiuda

20-050 Lublin, ul. Szerokie 123
e-mail: info@ckwetiuda.pl
Tel: +48 81 7187055